Ennen tulkkausta:

Varaa tulkki ajoissa. Kun tiedät tarvitsevasi tulkkia, pyri sopimaan asiasta mahdollisimman pian. Selvitä tulkille, minkälaisesta tilanteesta on kyse. Toimita mahdolliset asiakirjat ja muu tausta-aineisto tulkille. Näin tulkki voi ennakkoon perehtyä asiataustaan ja selvittää mahdolliset terminologiset vaikeudet.

Tulkkaustilanteessa:

Puhu selkeästi ja loogisesti. Tulkki ei tulkkaa sanoja, vaan puheen, viestin ja sisällön. Puhu suoraan asiakkaalle. Tulkki tulkkaa silloin minä-muodossa. Näin osapuolet saavat suoran kontaktin toisiinsa. Anna tulkille aikaa tulkata. Pidä taukoja luontevissa kohdissa. Ota jo alusta alkaen huomioon, että tulkkaus vie aikaa. Tulkki voi joskus pyytää jonkun asian tarkennusta. Tulkki tarvitsee taukoja voidakseen keskittyä tehtäväänsä. Pitkä neuvottelu tai kuulustelu on välillä keskeytettävä ja annettava tulkille lepotauko, jotta hän voisi jatkaa molempien osapuolten viestien välittämistä täsmällisesti ja tehokkaasti. Tulkin painajainen on puhuja, joka lukee esityksensä jossa on paljon numeroita ja outoja nimiä paperista liian nopeasti tai epäselvästi artikuloiden ja mikrofonia heilutellen. Tulkin on vaikea ymmärtää näin esiintyvää puhujaa ja tulkata hänen sanomansa kuulijoille luotettavasti. Siksi hän käyttää kaiken asiantuntemuksensa ja diplomaattiset kykynsä tällaisten tilanteiden ennalta ehkäisemiseksi.