Käännösten virallistaminen Venäjällä

Viralliseksi vahvistettu käännös venäjän kielelle voidaan tehdä suomenkielisestä, englanninkielisestä tai ruotsinkielisestä asiakirjasta. Esimerkkeinä asiakirjoista voivat olla kauppa- ja väestörekisteriotteet, passien kopiot, yhtiöjärjestykset, verotustodistukset, valtakirjat, pankin suositukset, yhtiöiden kokouspöytäkirjat jne. Asiakirjojen kansainvälistä virallistamista säätelee Haagin yleissopimus (Convention de La Haye du 5 octobre 1961). Maistraatin julkinen notaari antaa todistuksen siitä, että tietyn asiakirjan allekirjoittaneella henkilöllä on ollut allekirjoitusoikeus. Tällaista todistusta kutsutaan Apostille-todistukseksi. Apostille-todistus koskee yleisiä asiakirjoja, eli viranomaisten antamia asiakirjoja ja todistuksia. Apostille-todistus on välttämätön, jos asiakirja on esitettävä Venäjän viranomaisille. Virallisen kääntäjän valtuudet vahvistaa Venäjällä julkinen notaari. Alkuperäinen asiakirja ja virallinen käännös nidotaan yhteen.

Prosessi on seuraava:

1. Alkuperäinen suomenkielinen, englanninkielinen tai ruotsinkielinen asiakirja allekirjoitetaan (esim. kaupparekisterin tai maistraatin virkailija, yhtiön valtuutettu henkilö tai pankin toimihenkilöt).

2. Julkinen notaari Suomessa vahvistaa allekirjoittajien valtuudet.

3. Asiakirjaan hankintaan apostille julkiselta notaarilta Suomessa.

4. Asiakirja ja apostille käännetään venäjäksi.

5. Venäläinen notaari vahvistaa virallisen kääntäjän allekirjoituksen asiakirjan käännöksessä.

6. Valmis venäjänkielinen asiakirja voidaan esittää kaikille Venäjän viranomaisille.